ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

การคัดเลือกผลงานทางิวชาการ และผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practices และการนำเสนอผลงานทางวิชาการ Symposium

เลือกดาวน์โหลดรูปภาพ ผู้เข้ารับรางวัลได้ที่
https://drive.google.com/open?id=0B94qVB8Hi5ycajJQMWhZNkdtWDA  (766 รูป )

Facebook Comments

247total visits,4visits today

เรื่องล่าสุด