ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

การประชุมคณะกรรมการการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงราย

และคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 / 2560 วันที่ 30 พ.ย. 2560 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

Facebook Comments

153total visits,1visits today