ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ครั้งที่ 4 / 2561

วันจันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม สพฐ.2 อาคาร สพฐ.4 ชั้น 9

Facebook Comments

33total visits,1visits today