ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

การประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนารูปแบบและแนวทางการดำเนินงาน หน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 พ.ค. – 1 มิ.ย. 2561

Facebook Comments

49total visits,1visits today