ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมการรองรับการดำเนินงาน ตามร่างกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา

จัดโดย สำนักนิติการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร

Facebook Comments