ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค(ภาคเหนือ)

ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท โดย สำนักงานศึกษาธิการภาค 16

Facebook Comments