ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “

การทำงานร่วมกับเครื่อข่ายเพื่อพัฒนาเด็กเจ็บป่วยในโรงพยาบาล”

Facebook Comments

70total visits,3visits today