ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การบรรณาธิการกิจรายการข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ในลักษณะ Online

 ของมาตรฐานการศึกษาพิเศษขั้นพื้นฐาน 4 ประเภทความบกพร่องและมาตรฐานการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ และออกแบบระบบงานพร้อม Template

ระหว่างวันที่ 12 –  16  กันยายน  2560 ณ โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่

 

Facebook Comments

137total visits,1visits today