ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

การอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2561  ณ ห้องประชุมคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2561

โดยมีนายกมล  ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

Facebook Comments