ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

การอบรม “ค่ายปฏิบัติธรรม น้อมนำมงคลสู่ชีวิต “กิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรม น้อมนำมงคลสู่ชีวิต

และเปิดใจรับธรรมะ-ธรรมปัญญาพัฒนาชีวิต” โดยความร่วมมือระหว่าง วัดถ้ำผาจม อ.แม่สายและศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ณ วัดถ้ำผาจม อ.แม่สาย จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ ๒ – ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

 

Facebook Comments