ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

กิจกรรมปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู อ.เทิง ประจำปีงบประมาณ 2560

และกิจกรรมศูนย์การเรียน CBR ประจำเดือน มิถุนายน ร่วมกับเครือข่ายจากวิทลัยการอาชีพเทิง

Facebook Comments