ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ “กิจกรรมไหว้ครู ศิษย์น้อมวันทา บูชาครู”

วัน พฤหัสบดี ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย (แห่งที่ ๒)

Facebook Comments

230total visits,1visits today

เรื่องล่าสุด