ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

ขอขอบคุณ เคมี อ.อุ๊ และนักเรียน คอร์ส Entrance รุ่นที่ 31 สาขาเชียงราย

มอบเงินจากการจำหน่ายเสื้อที่ระลึก 1,300 บาท และเคมี

อ.อุ๊ ร่วมสมทบทุน 9,700 บาท เพื่อสมบริจาค ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย รวมเป็นเงิน 11,000 บาท

Facebook Comments