ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

ขอขอบพระคุณ คุณมาลัย บัวสรส ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขาเชียงราย (ประธานเขตเชียงราย)

มอบเงินให้กับศูนย์ฯ  และเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์ฯ ในนามศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัดเชียงราย

ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

 

Facebook Comments