ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

งานแสดงศักยภาพของนักเรียนพิการ การนำเสนอผลงานวิชาการครู บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ และการประกวดสื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การพัฒนาเด็กพิการ

กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพศุนย์การศึกษาพิเศษกลุ่ม 8 ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัดพะเยา

Facebook Comments