ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

ตัวแทนศูนย์ฯ นำโดยรองผู้อำนวยการฯ และคณะครู ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรม

และ ร่วมเป็นเจ้าภาพฌาปนกิจศพ เด็กชาย จิณณวัตร ใจสักเสิญ

Facebook Comments