ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

นักเรียนศูนย์ฯ เข้ารับรางวัลนักเรียนดีเด่น นักกีฬาเหรียญทอง เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ณ โรงเรียนเทศบาล 6 จ.เชียงราย

ได้แก่

นายสุรศักดิ์ ทองสุข รางวัลนักเรียนดีเด่น นักกีฬาเหรียญทอง ประเภทบกพร่องความพิการ พิการซ้อน
เด็กชายพศวีร์  ศิริวรรณ รางวัลนักเรียนดีเด่น นักกีฬาเหรียญทอง  ประเภทบกพร่องความพิการ ออทิสติก
เด็กหญิงจุฑามณีรัตน์  ชัยกิจวัฒนะ  รางวัลนักเรียนดีเด่น นักกีฬาเหรียญทอง ประเภทบกพร่องความพิการ สติปัญญา
นายภีรภัทร  อินตา รางวัลนักเรียนดีเด่น นักกีฬาเหรียญทอง นักกีฬาเหรียญทอง ประเภทบกพร่องความพิการ สติปัญญา
เด็กหญิงญาณธิป  พลสงคราม รางวัลนักเรียนดีเด่น นักกีฬาเหรียญทอง นักกีฬาเหรียญทอง ประเภทบกพร่องความพิการ สติปัญญา

Facebook Comments

165total visits,1visits today