ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

ประชุมคณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม) ณ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม

ในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม อาคารพระราชทานชั้น 3 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน กลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)

  

Facebook Comments