ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

ผอ.ศูนย์ร่วมการประชุมเตรียมจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ การศึกษาพิเศษ

(โรงเรียนเฉพาะความพิการ) และการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๑  ในวันจันทร์ ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปภถัมภ์  

Facebook Comments