ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

ผอ.ศูนย์ฯ ตรวจเยี่ยมและนิเทศ กำกับ ติดตาม งานผลิตสื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น

ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2561

Facebook Comments

29total visits,1visits today