ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

ผอ.ศูนย์ฯ นำคณะบุคลากร เช้าร่วมพิธีบวงสรวง สืบชะตาทำบุญเมืองเชียงราย พิธีไหว้สาพญามังราย และพิธีเปิดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปี 2561

โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร เป็นประธานในพิธี

Facebook Comments