ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

ผอ.ศูนย์ฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่การเงิน เข้าร่วมอบรม เรื่อง การจ่ายเงิน การรับเงินและการนำส่งเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

KTB Corporate Online

Facebook Comments

150total visits,1visits today