ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมงานฌาปนกิจศพท่านอาจารย์สุจินต์  อุตตาธรรม สามี ผอ.อัมไพ อุตตาธรรม

ตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่บ้านบ้านป่าบง หมู่ที่ 1 ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พระราชทานเพลิงศพ วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 61

Facebook Comments