ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมประชุมประธานกลุ่มสถานศึกษาและเครือข่ายครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

กรุงเทพมหานคร  ในวันที่ 22 มกราคม 2560

Facebook Comments