ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

ผอ.ศูนย์ฯ ออกตรวจเยี่ยมและนิเทศห้องเรียนคู่ขนานบุคคลออทิสติก โรงเรียนบ้านเวียงพาน อำเภอแม่สาย

Facebook Comments

87total visits,2visits today

เรื่องล่าสุด