ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

ผอ.ศูนย์ฯ ออกนิเทศ กำกับ ติดตาม การปฏิบัติงานศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง

ในโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2561 ณ โรงพยาบาลชุมชนธวัชบุรี ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด

Facebook Comments