ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

ผอ.ศูนย์ฯ เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการการบริหารจัดการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในสถานศึกษา

สังกัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

Facebook Comments

138total visits,1visits today