ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

ผอ.ศูนย์ฯ เป็นวิทยากร การประชุมปฏิบัติการจัดทำรายการข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นตามมาตรฐานการศึกษาพิเศษ ขั้นพื้นฐาน 4 ประเภท ความบกพร่อง

และมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษพร้อม  ตามนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา

 

Facebook Comments

299total visits,1visits today