ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

ผอ.ศูนย์และคณะครูร่วม ลงพื้นที่ประสานงาน วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า เพื่อขอใช้ห้องเพื่อจัดตั้งหน่วยบริการเวียงป่าเป้า 16 ก.พ. 61

Facebook Comments