ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

ผอ.ศูนย์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักสูตรจิตวิทยาการศึกษา และการให้คำปรึกษา วิชาเอก การช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561-2564 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง

Facebook Comments