ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

ผู้อำนวยการศูนย์ ฯ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน

และการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ และเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน  วันที่ 1 – 4 สิงหาคม  2560

จัดโดยสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

Facebook Comments

187total visits,1visits today