ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

ผู้อำนวยการฯ รองผู้อำนวยการฯ ศูนย์ฯ เข้าร่วมอบรมโครงการ คุณธรรมจริยธรรมยึดมั่นวินัย สร้างหลักธรรมมาภิบาล 

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมจำปาลาว โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ทแอนด์สปาเชียงราย

 

Facebook Comments

162total visits,1visits today