ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

ผู้อำนวยการและคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ นำกระเช้าของขวัญ เข้าอวยพรและสวัสดีปีใหม่ 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

Facebook Comments