ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

ผู้ให้บริการสังกัดหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนกับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย

ข้อมูลหน่วยบริการและผู้ให้บริการที่ขึ้นทะเบียนกับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย

https://drive.google.com/open?id=1-QCSARiX6M9ofuJsum4oOE2QyfnwL9Io

ผู้ให้บริการสังกัดหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนกับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย

https://drive.google.com/open?id=1vAanJ9YN7kLY4nS2Y5AFUBWzE84L3onw

Facebook Comments