ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักสูตร

“ผู้ดำเนินการคัดกรองผู้พิการทางการศึกษา” ปี 2561

ตรวจสอบได้ที่ลิงค์นี้ครับ https://goo.gl/Keue7Y

 

Facebook Comments