ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานกลั่นกรอง ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดเชียงราย

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่   https://goo.gl/Fnn4aQ

 

Facebook Comments

203total visits,1visits today