ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

โครงการ การป้องกันและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในสถานศึกษา

กิจกรรม : ฝึกซ้อมการอพยพภัยพิบัติ กรณี แผ่นดินไหวและอัคคีภัยในสถานศึกษา 28 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย

Facebook Comments

244total visits,1visits today