ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

ใบสมัครเพื่อเป็นผู้ให้บริการและหน่วยบริการตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิ์

ใบสมัครเพื่อเป็นผู้ให้บริการตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิ์ได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา  พ.ศ.2550 ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่>>>>>>>

https://drive.google.com/open?id=16WjNSTwO3ttSKskOYKQuheXurIoo6g3K

ใบสมัครเพื่อเป็นหน่วยบริการตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิ์ได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา  พ.ศ.2550 ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่>>>>>>>

https://drive.google.com/open?id=1tq2C1rot7dbQ2bNQUIdz56vH-O8t5ym_

 

 

 

 

Facebook Comments

431total visits,3visits today