ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

Monthly Archives: กันยายน 2017

ได้แก่ นายสุรศักดิ์ ทองสุข รางวัลนักเรียนดีเด่น นักกีฬาเหรีย […]
Read more
เพื่อให้ออกดอกบานทั่วแผ่นดินทันช่วงวันที่ 25-26 ตุลาคม ซึ่งเ […]
Read more
ให้กับสถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  รุ่นที่  […]
Read more
ณ  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย วันที่ 13  กันยายน […]
Read more
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ป […]
Read more
วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560
Read more
 ของมาตรฐานการศึกษาพิเศษขั้นพื้นฐาน 4 ประเภทความบกพร่องและมา […]
Read more