ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2018

ณ สถานีเกษตรที่สูงวาวี ดอยช้าง เชียงราย โดยท่านวิทยากร รศ ดร […]
Read more
22-23 กุมพาพันธ์ 2561
Read more
ระหว่างวันที่ 26 กุมพาพันธ์ – 2 มีนาคม 2561
Read more
ณ ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง
Read more
ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย และถวายรายงานการดำเนินงานของ […]
Read more
ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1/2561  ในวันพุธที่ 21 กุมพาพั […]
Read more
จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ เพื่อศึกษาต่อ […]
Read more