ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

Monthly Archives: มีนาคม 2018

KTB Corporate Online
Read more
กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพศุนย์การศึกษาพิเศษกลุ่ม 8 ร […]
Read more
เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2561  
Read more
ครั้งที่ 2 / 2561 ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 ณ ศาลากลางจัง […]
Read more
ตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 1 […]
Read more
ข้อมูลหน่วยบริการและผู้ให้บริการที่ขึ้นทะเบียนกับศูนย์การศึก […]
Read more