ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

Author: ครูรชตพชร

(โรงเรียนเฉพาะความพิการ) และการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) […]
Read more
ตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่บ้านบ้านป่าบง หมู่ที่ 1 ตำบลสันมหาพน อำเภ […]
Read more
ณ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งพร้าว วันเสาร์ ที่ 6 มกราค […]
Read more
คณะกรรมการสถานศึกษาและอาสาสมัคร ศูนย์ฯ
Read more
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Read more
ในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดเชียงราย ครั้งที่  […]
Read more
และ มอบทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจัง […]
Read more
จาก โครงการก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ เบตง &# […]
Read more