ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

Author: ครูรชตพชร

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2560 วันจ […]
Read more
โครงการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน พ.ศ.2560 ณ ศา […]
Read more
วัน พฤหัสบดี ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจั […]
Read more
ณ  ไร่ชมภู ต.ป้าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย วันที่ 14 มิถุน […]
Read more
    
Read more
และกิจกรรมศูนย์การเรียน CBR ประจำเดือน มิถุนายน ร่วมกับเครือ […]
Read more
นักเรียน อ.ขุนตาล อ.พญาเม็งราย อ.เชียงของ ณ ที่ว่าการอำเภอขุ […]
Read more