ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

Author: ครูรชตพชร

เรื่อง ข้อเสนอประเด็นการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐ […]
Read more
ระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม สำนักบ […]
Read more
นางศิริพร  ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจ […]
Read more
12 สิงหาคม 2560 ณ ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย (ศาลากลางหล […]
Read more
โดยมีกิจกรรม ตลอดช่วงเช้าของวันที่ 11 สิงหาคม 2560  ผู้อำนวย […]
Read more
เรื่อง ทำดอกไม้เพื่อแม่ และกิจกรรมอื่นๆ ประจำเดือน สิงหาคม 2 […]
Read more
วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ ห้องบ้านล้านตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก […]
Read more
ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม […]
Read more