ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

Author: ครูรชตพชร

ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี สโมสรไลออนส์ นครเชียงราย ร่วมบริจาคสิ่งข […]
Read more
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย จัดอบรม การอบรมจัดทำ […]
Read more
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เร […]
Read more
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ […]
Read more
ประกาศ รหัสผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการ โดยศูนย์การศึกษาพิเศษป […]
Read more
ณ โรงพบาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ร่วมกับครูศูนย์การศึกษาพิเ […]
Read more