ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

Author: ครูรชตพชร

ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย และถวายรายงานการดำเนินงานของ […]
Read more
ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1/2561  ในวันพุธที่ 21 กุมพาพั […]
Read more
จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ เพื่อศึกษาต่อ […]
Read more
วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2561 ณ หอประชุม สำนักงานเขตพื้นท […]
Read more
เปลี่ยนผ่านสู่สั่งคมที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน  จัดขึ้นเมื่อ 7  ก […]
Read more