ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

Author: ครูรชตพชร

ณ ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
Read more
วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมจำปาลา […]
Read more
ผู้รับการประเมินคือ นายจีระศักดิ์  วงศา  และ นายรชตพชร ธนรชต
Read more
ร่วมงานโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน จังหวัดเชีย […]
Read more
ผอ ญาณกร. จันทหาร และ ผอ ศิริพร. ดาระสุวรรณ์ นำเงินในนามบุคล […]
Read more
โดยมี ครูอรทัย ศิริลักณ์ เป็นผู้นำคณะครูเยี่ยมชม
Read more
และการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ และเสริมสร้างศักยภาพด้านกา […]
Read more
นางศิริพร  ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจั […]
Read more
เรื่องล่าสุด