ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

Author: ครูรชตพชร

ณ ห้องประชุมพวงชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชีย […]
Read more
การประกอบอาชีพ ให้แก่คนพิการและผู้ด้อยโอกาศ 28-29 สิงหาคม 25 […]
Read more
ตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (SPBB) ระหว่างว […]
Read more
ตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์(SPBB) ระหว่างวั […]
Read more
ผอ.ศูนย์ฯ เป็นคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการจัด […]
Read more
ผอ.ศูนย์ฯ เป็นคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการจัด […]
Read more
ผอ.ศูนย์ฯ เป็นคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการจัด […]
Read more