ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

Author: ครูรชตพชร

ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้ปกครอง ปีงบประม […]
Read more
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จากโรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงราย
Read more
วันจันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม สพฐ.2 อาคาร สพฐ.4 […]
Read more
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ป […]
Read more
ในโอกาศย้ายไปรับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฯ โรงเรียนราชประชานุเค […]
Read more