ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

Author: ครูรชตพชร

หากท่านประสงค์ขอรับใบเสร็จรับเงิน และ/หรือ ใบกำกับภาษี เพื่อ […]
Read more
มอบเงินให้กับศูนย์ฯ  และเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์ฯ ในน […]
Read more
ประกาศ รับสมัครพนักงานราชการ
Read more
ณ พระจิตกาธาน สนามบินฝูงบิน ๔๑๖ (สนามบินเก่า)
Read more
     
Read more
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ พระเมรุมาศจำลอง ภายในสนามบินเก่ […]
Read more
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวั […]
Read more
ในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดเชียงราย ครั้งที่  […]
Read more
 ณ วัดเจ็ดยอด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  
Read more