ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

กิจกรรมผู้อำนวยการ

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมิน […]
Read more
ดำรงตำแหน่งตามสัญญาจ้างหรือพนักงานราชการ ระหว่างวันที่ 8-9 ธ […]
Read more
สวดอภิธรรม วันที่ 6-7 ธ.ค. 60 ณ วัดกาสา อ.แม่จัน จ.เชียงราย
Read more
และคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดเชี […]
Read more
นางพวง ชะพินใจ มารดาของ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจ […]
Read more
สังกัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 […]
Read more