ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

กิจกรรมผู้อำนวยการ

นางพวง ชะพินใจ มารดาของ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจ […]
Read more
สังกัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 […]
Read more
ครั้งที่ 1/2560  เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องปร […]
Read more
ณ ริมน้ำกก  อ.เมือง จ.เชียงราย
Read more
ณ พระจิตกาธาน สนามบินฝูงบิน ๔๑๖ (สนามบินเก่า)
Read more
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ พระเมรุมาศจำลอง ภายในสนามบินเก่ […]
Read more
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวั […]
Read more