ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

กิจกรรมผู้อำนวยการ

ระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม สำนักบ […]
Read more
นางศิริพร  ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจ […]
Read more
12 สิงหาคม 2560 ณ ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย (ศาลากลางหล […]
Read more
โดยมีกิจกรรม ตลอดช่วงเช้าของวันที่ 11 สิงหาคม 2560  ผู้อำนวย […]
Read more
วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ ห้องบ้านล้านตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก […]
Read more
ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม […]
Read more
ณ ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
Read more
วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมจำปาลา […]
Read more
ผู้รับการประเมินคือ นายจีระศักดิ์  วงศา  และ นายรชตพชร ธนรชต
Read more