ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

กิจกรรมผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการและคณะครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย […]
Read more
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจ […]
Read more
ประชุมผู้ปกครองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายประจำปี […]
Read more