ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

516 ม.6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทรศัพท์

053-152159

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจำจังหวัดเชียงราย

08:00 - 16:00

Monday to Friday

กิจกรรมผู้อำนวยการ

ผู้บริหาร คณะครู และ อาสาสมัครจากประเทศญี่ปุ่น ร่วมสวดมนต์เน […]
Read more
การอบรมชี้แจง-สาธิตโครงการนักกีฬาอนุชนสเปเชียลโอลิมปิค (Spec […]
Read more
ผอ เป็นกรรมการคัดเลือกนวัตกรรม/วิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ ศูนย์ก […]
Read more
กระบวนการ PLC การจัดทำแผน IEP และระบบคูปองการศึกษา สำหรับนัก […]
Read more
วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจ […]
Read more
ผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียน และ ผู้ปกครอง ศูนย์การศึกษาพิเศษ […]
Read more
วันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณ […]
Read more